سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
مبلغ  
1375/09/01 
ادامه دارد 
تبلیغی 
همکاری 
دار الحدیث 
پژوهش‌یار 
1376/01/01 
 
مشارکت در موسوعه میزان الحکمه 
همکاری 
مؤسسه ولاء منتظر 
عضو کمیته علمی طرح جامع ولایت 
1382/07/01 
 
برنامه ریزی آموزشی 
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه  
معاون فرهنگی بخش دانشجویی (شهید بهشتی) 
1383/07/01 
1384/03/12 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - مرکز اخلاق و تربیت  
سرپرست 
1386/01/01 
1386/12/29 
مدیریتی  
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه  
عضو شورای آموزش بخش دانشجویی (شهید بهشتی)  
1383/03/20 
1383/12/29 
طراحی برنامه آموزشی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - مرکز اخلاق و تربیت  
مدیر گروه پروژه تربیت اخلاقی 
1384/07/01 
1387/07/01 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها 
عضو شورای سیاست‌گذاری طرح ضابط 
1387/03/20 
1389/03/20 
مدیریت آموزشی و تبلیغی 
همکاری 
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها 
عضو شورای سیاست‌گذاری طرح ضابط و دبیر شورای مربیان 
1387/03/20 
1389/03/20 
مدیریت آموزشی و تبلیغی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - گروه اخلاق و تربیت 
عضو شورای پژوهشی 
1387/08/01 
 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی - معاونت تهذیب 
کارشناس  
1387/07/01 
1389/03/20 
ارائه مباحث مربوط به راه ورسم طلبگی 
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه  
مدیر نهاد سرپرستی طلاب (نسم) 
1388/07/01 
1389/03/13 
مدیریت پرورشی و فرهنگی 
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه  
رئیس کانون دانش آموختگان 
1388/03/01 
 
مدیریتی 
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم 
کارشناس  
1389/06/01 
 
شرکت در جلسات همفکری و ارائه مباحث  
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم 
عضو شورای راهبردی تربیت اخلاقی 
1391/07/01 
ادامه دارد 
عضویت و دبیری 
همکاری 
شورای پیگیری رهنمودهای رهبری و مراجع در امور حوزه 
عضویت در کمیسیون تربیت و تهذیب 
1391/11/07 
ادامه دارد 
عضویت و دبیری 
همکاری 
کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور 
عضویت در کمیته طراحی موسوعه آیات الاخلاق 
1392/01/10 
ادامه دارد 
برنامه ریزی و طراحی  
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم 
برگزاری کارگاه بایسته‌های تلبس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
آموزشی 
همکاری 
مرکز جامع علوم اسلامی 
مدیر گروه فقه تربیتی 
1392/11/01 
ادامه دارد 
مدیریت آموزشی 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه 
مدرس 
1371/07/01 
1377/03/14 
ادبیات عربی (صرف، نحو، بلاغت) 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
1372/07/01 
1372/03/13 
منطق 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه  
مدرس 
1373/07/02 
1374/03/11 
اصول الفقه 
تدریس 
جامعه الزهراء س - بخش بین الملل 
مدرس 
1377/07/01 
 
اصول الفقه - الحلقه الثانیه 
تدریس 
مدرسه آیت الله گلپایگانی 
مدرس 
1378/07/03 
 
کفایه الاصول  
تدریس 
مدرسه علمیه صدوقی 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/14 
فقه - شرح لمعه 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه 
مدرس 
1378/07/03 
1382/03/15 
آداب المتعلمین راه و رسم طلبگی 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه 
مدرس 
1383/07/04 
1388/03/15 
آداب المتعلمین راه و رسم طلبگی 
تدریس 
مرکز تخصصی نهج البلاغه 
مدرس 
1386/07/01 
1386/11/01 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق و تربیت - دارالهدی 
مدرس 
1387/07/01 
1387/11/01 
مکاتب و منابع اخلاق اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه شهیدین 
مدرس 
1387/07/01 
ادامه دارد 
اخلاق نظری 
تدریس 
جامعه الزهرا - پژوهشکده معصومیه 
مدرس 
1387/07/01 
 
مکاتب و منابع اخلاق اسلامی 
تدریس 
جامعه الزهرا - طرح ضابط 
مدرس 
1387/07/01 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی 
مدرس 
1388/11/17 
 
مکاتب و منابع اخلاق اسلامی  
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
1389/07/03 
1389/11/01 
انسان شناسی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1390/11/01 
 
اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم 
تدریس 
مدرسه علمیه حقانی 
مدرس 
1382/07/01 
 
راه و رسم طلبگی 
تدریس 
مدرسه علمیه علوی 
مدرس 
1390/07/02 
 
راه و رسم طلبگی 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق و تربیت - دارالهدی 
مدرس 
1391/07/01 
 
اخلاق در سیره  
تدریس 
مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (حوزه علمیه خواهران) 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/09 
انسان در اسلام 
تدریس 
دانشگاه مجازی المصطفی (ص) 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/30 
انسان شناسی 
تدریس 
مدرسه علمیه علوی 
مدرس 
1390/07/02 
1393/03/29 
راه و رسم طلبگی 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/29 
انسان شناسی 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/29 
اخلاق در سیره و حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی امامت اهل بیت (ع) 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/30 
سیره اخلاقی معصومان 
تدریس 
مدرسه علمیه رشد 
مدرس 
1392/07/01 
1393/03/30 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مدرسه عالی دارالشفاء 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
بایسته‌های تلبس 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
1393/06/20 
1393/11/10 
اخلاق در سیره و حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق ـ دارالهدی 
مدرس 
1393/06/20 
1393/11/15 
اخلاق در سیره و حدیث 
تدریس 
مؤسسه فتوت 
مدرس 
1393/07/01 
1393/11/15 
تربیت اخلاقی 
همکاری 
مرکز تدوین متون درسی حوزه 
همکاری در گروه اخلاق 
1393/05/01 
ادامه دارد 
تدوین کتاب اخلاق اسلامی 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
1394/07/01 
1394/10/15 
اخلاق در سیره و حدیث 
تدریس 
دار الهدی (مرکز تخصصی اخلاق حوزه) 
مدرس 
1394/11/01 
1395/03/15 
اخلاق در سیره و حدیث 
تدریس 
مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر 
مدرس 
1395/07/01 
1395/10/30 
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق حوزه 
مدرس 
1395/07/01 
1395/10/30 
نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مدرس 
1395/11/01 
1396/03/30 
اخلاق در حدیث 
تدریس 
موسسه ولاء منتظر 
مدرس 
1382/01/01 
 
تربیت اسلامی - راه و رسم طلبگی 
تدریس 
مرکز آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدرس 
1389/07/03 
 
انسان شناسی