جامعه سازی و خودسازی
72 بازدید
محل نشر: خردنامه همشهری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/3/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله موازنه میان فعالیت‌های ناظر به جامعه و رشد شخصی به صورت تفصیلی و به تفکیک میان زن و مرد بیان شده است