سند ظرفیت شناسی و توسعه دانش اخلاق اسلامی
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
امروزه حرکتى حساب‏شده و جدّى و عزمى همگانى براى سامان‏دهى و تعمیق مطالعات بنیادین نظرى به منظور ارائه مکتب اخلاق اسلامى، سخت ضرورى است. بى‏گمان یکى از مهم‏ترین رسالت‏هاى حوزه‏هاى علمیه، تعمیق و گسترش آموزه‏هاى اصیل اخلاق اسلامى در جامعه و اهتمام به پیش‏نیاز اصلى آن، یعنى تولید تفکر اخلاقى براساس مبانى اسلامى و استخراج نظام اخلاقى اسلام و تهیه پاسخ‏هاى متقن براى پرسش‏هاى نوپدید در حوزه اخلاق و تربیت است. جریان مبارک جنبش نرم‏افزارى و نهضت تولید علم که به رهنمود رهبر فرزانه انقلاب، در کشور ما در حال شکل‏گیرى است، زمینه مساعدى را براى بذل توجّه و اهتمام ویژه به دانش‏هاى حوزوى و معارف دینى پدید آورده است. این آغاز فرخنده، نویدبخش آینده‏اى است که در آن با تلاش و تدبیر فرزانگان حوزوى دانش اخلاق اسلامى از غربت و مهجوریت خارج شود و به جایگاه شایسته و بایسته خویش ارتقا یابد. سند توسعه علم اخلاق اسلامى در راه ترسیم آن آینده تابناک گام‏هاى نخستین را برداشته و راهکارهاى رسیدن به آن را پیش مى‏نهد و براى این مهمّ همه دانشیان و پژوهندگان حوزوى و دانشگاهى و فرهنگ‏بانان و اندیشه‏سازان و تصمیم‏گیران و مدیران و مجریان نظام اسلامى را به اهتمام بیش از پیش به توسعه نظرى و عملى اخلاق فرا مى‏خواند.
دانلود