راه و رسم طلبگی
55 بازدید
ناشر: موسسه فرهنگی ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90144-6-0
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
معرفی: نگاه عمده این نوشتار به طلاب مبتدی است و عمده ترین مخاطب آن این گروه از طلاب هستند این کتاب به منظور اعطای بینش کلی نسبت به هویت طلبگی و برنامه ریزی صحیح به مخاطبان ارائه شده است. طلبه، مخصوصا در نقطه‌ای که اختیار بیش‌تری برای تنظیم برنامه‌ی تحصیلی و آموزشی خود پیدا می‌کند. بسیار مستعد گرفتارآمدن به بحران تصمیم‌گیری است. از این رو باید در همان سال‌های آغازین طلبگی یک توانایی بسیار ارزشمند را کسب کند؛ توان‌مندی «برنامه ریزی» و «مدیریت توان خویشتن». او باید در تنظیم بهینه‌ی فعالیت‌های زندگی به «خودشکوفایی» برسد و «نظام» ضرورت‌ها و وظایف خود را به دست آورد. این نوشتار به غرض اعطای بینش کلی نسبت به هویّت طلبگی و برنامه‌ریزی صحیح به طلاب اراده شده و به اصلاح پاره‌ای از تصورات، مفروضات و انتظارات پیشین طلبه که ناشی از آشنایی سطحی با حوزه است، می‌پردازد. در فصل اول این دفتر به بازشناسی مفهوم «برنامه» و اصول حاکم بر آن پرداخته شده و در فصل دوّم «هویت طلبه، موقعیّت و نیازهای او» مورد بحث قرار گرفته و در فصل سوم با ضرب اطلاعات دو فصل پیشین «برنامه‌ی زندگی طلبه» ارائه شده است.