ارزش و افتخارات طلبه: نامه ای به برادرم حسین
55 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
شابک: 964-2594-02-1
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب به هدف تبیین عالم طلبگی و ترسیم فضای عمومی فعالیت‏های حوزوی خطاب به طلبة مبتدی نوشته شده و در قالب نامه‏ای ساده و داستان‏واره‏ای صمیمی تلاش کرده طلبه را با هویت صنفی خویش، رسالت‏های فردا و آسیب‏ها و آفت‏های میانه راه آشنا سازد و با مقایسة شخصیت‏های موفق و ناموفق حوزوی گام کوچکی در راه‏نمایی و دست‏گیری طلبه در آغاز حرکت خویش بردارد. هم‏چنین همة جوانانی که برای انتخاب میان طلبگی و دیگر مسیرها نیازمند آگاهی از هویت صنفی و فضای کاری حوزه و روحانیت هستند از این اثر بهره خواهند برد. این کتاب در ضمائم کتاب راه و رسم طلبگی نیز منتشر شده است