لباس روحانیت چراها و بایدها
58 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نقش: نویسنده
شابک: 964-411-093-5
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش آموختگان علوم دینى پس از چند سال تحصیل در حوزه و یک دوره آشنایى با فقه اسلامى، غالباً در پوششى ویژه و متفاوت از سایر مردم به لباس روحانیت در مى‏آیند. این لباس به رغم پیشینة طولانى، هنوز در معرض پرسش‏هاى فراوانى قرار دارد. کاوش براى یافتن پاسخ این نگرانى‏ها، براى طلاب نوعى تأمل در سبک و سیرة زندگى است و قطعاً از تلاش براى رازگشایى از عبارات دشوار برخى از متون کم بهاتر نیست. به علاوه، تراکم این نگرانى‏ها در جان انسان، به مرور ایمان و اعتقاد قلبى او را به راهى که مى‏رود و کارى که مى‏کند مى‏فرساید و ارمغانى جز تزلزل شخصیت و آشفتگى خاطر ندارد. این بررسى‏ها براى فرد فرد طلاب ضرورت شخصى و براى جامعة اسلامى در شرایط امروز ضرورت اجتماعى دارد. روحانیت شیعه که امروز از داخل و خارج در معرض هجوم انواع شبهات و انتقادات قرار گرفته‏است باید در فاصلة زمانى کوتاهى فلسفة پیدایش، سرّ حضور، رسالت نهایى، کیفیت عمل و منطق خود را براى عموم تبیین کند و تودة انبوه نگرانى‏ها را با بحث نظرى یا اقدام عملى حل و رفع نماید. این کتاب بدون آنکه ادعاى پاسخ به همة سئوالات مربوط به لباس روحانیت را داشته باشد باب گفت‏وگو در این موضوع را در قدم نخست گشوده‏است.