راه و رسم طلبگی ـ دفتر 1: ارزش و افتخارات طلبه
89 بازدید
ناشر: مؤسسه ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5551-18-1
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزه‏ های علمیه شیعه همواره کانون تربیت نخبگان و فرزانگانی بوده است که رسالت پاسداری از معارف اسلامی و انتشار آن را در طول اعصار و قرون بر دوش داشته‏اند. دانشمندانی که با سلاح علم و قلم و کلام به احیا و اصلاح جوامع انسانی همت گمارند و واسطة فیض دریافت پیام خدا و کسب معرفت و بصیرت گردند. آیین آسمانی اسلام که با ندای «اِقرَأ بِاسمِ رَبّک الّذی خَلَقَ» بر کرة خاکی فرود آمد، چنان بر تربیت این مرزبانان اعتقادی و مربیان انسانیت ارج نهاد که به اندک زمانی وجهة غالب اجتماع اسلامی، وجهة علم‏ آموزی و دانش‏ پژوهی گشت و در دامان گستردة آن، حوزه‏ های پررونق علمی و دانش‏های فراوان اسلامی پدید آمد. قرآن کریم خود بنیانگذار حوزه‏ های اسلام‏ پژوهی و اسلام‏ گستری بود و فرمان «لِیتَفَقَّهوا فِی الدّینِ وَ لِینذِروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إلَیهِم» صادر کرد. پیام‏ آور این کتاب، دانشمندان دینی را مثال ستارگان آسمان دانست که بدان‏ها تاریکی‏ها زدوده می‏شود . امیرمؤمنان‏ در خطاب معروف خود به کمیل هر آن کس را که نه دانشمند ربانی و نه دانش‏ آموزِ در راه رستگاری باشد، فرومایه‏ ای ناچیز می‏ شمارد که به هر بانگی و با هر بادی به سویی روان گردد. حوزة علمیه مرکز پرورش آن دانشمندان ربانی است و طلبه همان آموزنده و جوینده‏ ای است که در مسیر «شدن» قرار گرفته است. طلبة امروز رهبر دینی و پیشوای فکری فردای جامعه است و گنجینه‏ ای در اختیار دارد که بهره‏ مندی از آن، معماری «تمدن بزرگ اسلامی» را در جامعة جهانی ضمانت می‏کند. آنان که معنای عمیق انتظار را به خوبی آموخته‏ اند و چشم به راه پیدایش آن فردای تابناک در جهان غم‌زدة امروزند، تربیت این نخبگان و فرزانگان و مصلحان اجتماعی را جز از حوزه‏ های علمیه و از سیمای همین طلبه‏ های امروز سراغ نمی‏ گیرند. بی‌تردید تلاش برای پرورش جامع طلاب و خدمت به فرایند رشد و تعالی آنان، مسیر آن آرمان جهانی را هموار می‌سازد و آن افق تابناک را نزدیک‌تر می‌سازد. این کتاب به هدف تبیین عالم طلبگی و ترسیم فضای عمومی فعالیت‏ های حوزوی خطاب به طلبة مبتدی نوشته شده و در قالب نامه‏ ای ساده و داستان‏ واره‏ ای صمیمی تلاش کرده طلبه را با هویت صنفی خویش، رسالت‏‌های فردا و آسیب‏‌ها و آفت‏‌های میانه راه آشنا سازد و با مقایسة شخصیت‏‌های موفق و ناموفق حوزوی گام کوچکی در راه‏نمایی و دست‏گیری طلبه در آغاز حرکت خویش بردارد. هم‏چنین همة جوانانی که برای انتخاب میان طلبگی و دیگر مسیرها نیازمند آگاهی از هویت صنفی و فضای کاری حوزه و روحانیت هستند از این اثر بهره خواهند برد.