راه و رسم طلبگی - دفتر 4: طلبه و برنامه زندگی
53 بازدید
ناشر: مؤسسه ولاء منتظر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5551-21-1
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گاهی در شرایطی قرار می‏ گیریم که آغاز یک عمل ما را از پرداختن به عمل دیگر باز می‏دارد و محروم می‏ سازد. در میانة این دو عمل، که هر دو باهم قابل انجام نیست، کدام یک را باید برگزید؟ اگر فرصت زمانی کوتاه یا توانِ محدود، تنها اجازة انتخاب یکی از دو گزینه را دهد، کدام بر دیگری اولویت دارد؟ انتخاب یکی از میان این‏ها، نیازمند تشخیص «خوب» از «بهتر» و آگاهی از درجة ارزش و ضریب اهمیت آن‏ها است. گرچه به‏ صورت کلّی می‏توان میان کارهای خوب ارزش‏داوری و اولویت‏ بندی کرد، امّا به‏ صورت جزئی، اهمیت امور زندگی در زمان‏ها، مکان‏ها و موقعیت‏ های مختلف و برای انسان‌هایی با روحیه‏ ها و نیازهای متفاوت یکسان نیست؛ برای کسی، در زمان مشخصی، مطالعه شایسته‏ تر از عبادت و برای دیگری، در شرایط دیگر، عبادت شایسته‏ تر از تحصیل است. به همین جهت وظایف جزئی انسان‌ها دائماً در حال تغییر و نوسان است گرچه صراط مستقیم عبودیت واحد است. پس شناخت شرایط و نیز ملاک‏های اولویت برای تشخیص «وظیفه فعلی» ضروری است. موضوع برنامه‏ ریزی که عنوان جامع اکثر دغدغه‏ ها و نگرانی‏ های طلاب است در این نوشتار دستاویزی برای ارائة نگاه کلان به مسائل زندگی صنفی طلبه قرار گرفته و با محوریت خود به زوایای مختلف زندگی او شاخه دوانده است. در این دفتر ابتدا به بازشناسی مفهوم «برنامه» و اصول حاکم بر آن پرداخته شده که برای طلبه و غیر طلبه مفید و کارگشا است. آنگاه با استفاده از آموزه هویت صنفی طلبه در دفتر دوم، پیشنهادی برای «برنامه زندگی طلبه» ارائه شده است.